Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe z prawa nieruchomości

Kompleksowe ujęcie prawa nieruchomości. Zagadnienia cywilnoprawne, prawnorolne, prawnośrodowiskowe, prawnobudowlane, planistyczne, podatkowe i z zakresu ochrony zabytków.

Jak?

Praktycznie. Zajęcia (wykłady i ćwiczenia) poświęcono m.in. takim zagadnieniom, jak wpisy do ksiąg wieczystych, obrót nieruchomościami rolnymi, nowa ustawa deweloperska, reprywatyzacja, zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe, najem i ochrona praw lokatorów, hipoteka, planowanie przestrzenne, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i rozporządzaniu nimi wynikające z prawa budowlanego, ochrony środowiska lub ochrony zabytków.

Kiedy?

Co drugą lub trzecią sobotę od 9.45 do 19.00. Nowa (druga) edycja studiów od października 2024 r. do maja 2024 r. (dwa semestry).

Gdzie?

Zajęcia na żywo w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez kogo?

Organizatorem studiów jest Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UJ, a ich kierownikiem prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Zajęcia prowadzą wykładowcy z UJ, UŚ, UG, UWM, UMCS, a ponadto notariusze, radcowie prawni, adwokaci i sędziowie.

Dla kogo?

Nie tylko dla prawników, lecz ponadto dla osób wykonujących inne zawody wymagające znajomości prawa nieruchomości.

Kiedy zapisy?

Zapisy od 3 lipca 2023 r. do 22 września 2023 r.

Ile to kosztuje?

3900 zł za cały rok (płatne w dwóch równych ratach).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron